AKTUALNOŚCI
12.07.2019

Konkurs PARP: Pracodawca jutra

PARP zaprasza mikro, MSP i duże przedsiębiorstwa do zaprezentowania swoich „success stories” z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorców, którzy przyczyniają się do poprawy oferty edukacyjnej, podnoszą kwalifikację pracowników, poprzez zaangażowanie się we współpracę z instytucjami edukacyjnymi.

Więcej...
08.07.2019

Spotkanie Animatora SRK SF z Koordynatorami sieci akademickiej NZB

SRK SF przygotowuje się do podpisania pierwszego sektorowego porozumienia edukacyjnego pomiędzy środowiskiem pracodawców sektora finansowego i sektorem szkół wyższych. Porozumienie ma służyć lepszemu dopasowaniu kompetencji studentów wychodzących z uczelni do potrzeb rynku pracy. Dobra współpraca ma przynieść szybszą reakcję i dostosowanie się uczelni do nowych potrzeb zmieniającego się środowiska pracy i zapewnić wyższą efektywność całego procesu uczenia się.

Więcej...
28.06.2019

 Konkurs „WSPÓŁPRACA MIĘDZYPOKOLENIOWA – dobre praktyki w instytucjach finansowych. Siła różnorodności” z inicjatywy SRK SF

Współpraca międzypokoleniowa w instytucjach finansowych to obszar uznany przez członków Rady za jedną z trzech priorytetowych inicjatyw, bazujących na wynikach pierwszego branżowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Rada wspiera sektor poprzez podjęcie szeregu działań (mini projektów) w ramach tej inicjatywy. Jednym z nich jest konkurs służący wymianie i promowaniu dobrych praktyk w tym zakresie, Konkurs „Siła Różnorodności”.

Więcej...
18.06.2019

FINSKILLS 2019

"Cyfrowa Transformacja Sektora. Postawmy na Umiejętności!" - tak brzmiało hasło przewodnie tegorocznej konferencji Rady, która odbyła się 18 czerwca 2019 w Warszawie, równolegle z Horyzontami Bankowości. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wszystkich interesariuszy działań Sektorowej Rady: banków, firm ubezpieczeniowych, innych instytucji rynku finansowego, organizacji branżowych, infrastruktury sektora, partnerów społecznych, stowarzyszeń branżowych, instytucji edukacyjnych, uczelni - łącznie ok. 100 osób.

Więcej...
06.06.2019

11. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

6 czerwca 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie SRK-SF. Powitaliśmy nowych członków: przedstawiciela Kasy Krajowej SKOK oraz Warty. Poinformowano o uruchomieniu środków w ramach PO WER dla małych i średnich przedsiębiorstw finansowych na szkolenia wynikające z pierwszej Rekomendacji Rady.

Więcej...
16.05.2019

Konferencja FINSKILLS 2019 - Zapisy ruszyły

W imieniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego zapraszamy do udziału w trzeciej już, dorocznej konferencji, organizowanej przez Radę. Całodniowa konferencja FINSKILLS 2019 odbędzie się 18 czerwca 2019, w Warszawie, w Hotelu Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98 (równolegle z Horyzontami Bankowości).

Więcej...
Pokaż wszystkie


Galeria
20-06-2017 - Konferencja SRKSF


02-06-2017 - 3 posiedzenie plenarne SRKSF


22-03-2017 - 2 posiedzenie plenarne SRKSF


08-02-2017 - Spotkanie Komitetu Sterującego SRKSF


12-12-2016 - Spotkanie inauguracyjne SRKSF
Wykonanie: Faal.pl